Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Mùi cơ thể tiết lộ điều gì?

Mùi cơ thể tiết lộ rất nhiều thứ về chúng ta như tuổi tác, chế độ ăn uống, cảm xúc, hệ thống miễn dịch, khỏe mạnh, tình trạng bệnh, nếu mắc bệnh thì loại bệnh nào (bao gồm cả Covid-19) và thậm chí, mùi cơ thể còn tiết lộ mẫu người bạn đời.