Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Cần một thương hiệu nông sản để khẳng định giá trị Việt

Hơn 90% ngành nông sản ở Việt Nam và Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và vi mô (MSME). Tuy đóng vai trò quan trọng, nhưng trên thực tế các doanh nghiệp này đang bị hạn chế về công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực cần thiết để tiếp cận thị trường nước ngoài.